Postadress

Stombyggen Öst Entreprenader AB

Box 144

561 22 Huskvarna

info@stombyggen.se

Chef

Artur Brzozowski

0708–671426

artur@stombyggen.se

Senior advisor
Sören Richter

0708–671462

soren@stombyggen.se

Marknad
och Försäljning

Sören Richter

0708–671462