Postadress

Stombyggen Väst AB

Box 423

561 25 Huskvarna

info@stombyggen.se

Styrelsens
ordförande

Sören Richter

0708–671462

soren@stombyggen.se

Marknad
och Försäljning

Kent Karlsson

0708–671463

kent@stombyggen.se

Chef
byggnation

Artur Brzozowski

0708–671426

artur@stombyggen.se

Kontakta oss